Chính sách cho người bán

1. Đối với gian hàng.

 • 1.1. Chất lượng sản phẩm
  - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói
  - Sử dụng các vật liệu đóng gói quy định, nhằm tránh hư hại sản phẩm
  - Không ngừng cải thiện chất lượng nội dung sản phẩm
  - Đảm bảo hình ảnh và miêu tả chính xác so với sản phẩm thực tế
 • 1.2. Xử lý đơn hàng
  - Xử lý và giao hàng nhanh chóng
  - Đảm bảo đóng gói đúng và đủ sản phẩm
  - Tuyệt đối tránh tự ý huỷ đơn hàng
 • 1.3. Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng
  - Đảm bảo các thắc mắc của Khách hàng được phản hồi và giải đáp nhanh chóng thông qua công cụ Tương tác Khách
 • 1.4. Ngưng kích hoạt gian hàng (đóng gian hàng)
  - Kinh doanh các sản phẩm giả/nhái và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu, sản phẩm cấm...
  - Kinh doanh các sản phẩm có nội dung nhạy cảm
  - Kinh doanh các sản phẩm không tuân thủ Luật pháp hiện hành
  - Không thực hiện các cam kết về bảo hành sản phẩm (Ví dụ: Từ chối bảo hành các sản phẩm có thông tin cam kết bảo hành, hoặc không hoàn trả sản phẩm sau khi nhận bảo hành, ...)
  - Thực hiện các hành vi gian lận quy định mua bán tại Dealy (Ví dụ: mua đi bán lại các sản phẩm giảm giá từ Dealy).
  - Các hình thức gian lận khác (Ví dụ: Tạo sản phẩm trùng, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh,..)

2. Đối với nhà cung cấp sản phẩm cho Dealy.

 • 1.1. Nghĩa vụ bên nhà cung cấp
   - Cung cấp sản phẩm cho Dealy khi có đơn hàng.
   - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói.
   - Sử dụng các vật liệu đóng gói quy định, nhằm tránh hư hại sản phẩm.
   - Đảm bảo hình ảnh và miêu tả chính xác so với sản phẩm thực tế.
   - Thực hiện quy trình bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
   - Cung cấp thông tin sản phẩm bao gồm hình ảnh, thông tin sản phẩm,... cho Dealy.
 • 1.2. Nghĩa vụ của Dealy.
   - Đảm bảo bán hàng đúng như thông tin sản phẩm từ nhà cung cấp..
   - Thực hiện nghĩa vụ tiếp nhận đơn hàng, và giao hàng.
   - Tiếp nhận sản phẩm lỗi, hoàn trã từ khách hàng và trả về cho nhà cung cấp.
 • 1.3. Thỏa thận hai bên.
   - Nhà cung cấp, sẽ cung cấp bảng giá và chiếc khấu bán hàng cho Dealy.
   - Dealy sẽ bán hàng dựa trên bảng giá của nhà cung cấp.
   - Sản phẩm đăng tải bên Dealy hoàn toàn miễn phí, không phát sinh chi phí. Ngoại trừ nhà cung cấp có nhu cầu triển khai các chương trình khuyến mãi trên Dealy.